travel news

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ เดิมมีชื่อว่า หมอกบ่วาย (หมอกมิวาย) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 151,242ไร่

travel news

ศูนย์ฝึกลิงกระแดะแจะ

เพราะมะพร้าวกับลิงเป็นของคู่กัน และการฝึกลิงกังให้ขึ้นเก็บมะพร้าวนั้นคือภูมิปัญญาชาวบ้านที่คุณต้องหาโอกาสแวะเวียนไปชื่นชม ที่ศูนย์ฝึกลิงแห่งนี้ จะมีการสอนลิงในทุกขั้นตอนของการเก็บมะพร้าว ตั้งแต่สอนปีนต้นมะพร้าว เลือกลูกมะพร้าวสุก จนกระทั่งปลิดมะพร้าวออกจากต้น รับรองว่าทั้งน่ารักและน่าทึ่งเชียวล่ะ

travel news

อนุสาวรีย์ทหารอาสา

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อใช้เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่และใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของเหล่าทหารผู้กล้า ที่เข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยครั้งนั้นมีนายพลตรี พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ (ผาด เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา) เป็นหัวหน้าทูตทหาร