health news

กาแฟดื่มให้พอดี-มิฉะนั้นอาจความจำเสื่อม

นักวิทยาศาสตร์อิตาลีพบว่า การดื่มกาแฟแต่พอดีและสม่ำเสมอจะเป็นประโยชน์ แต่หากเพิ่มปริมาณการดื่มหรือไม่ดื่มเลยนั้น จะมีโอกาสเป็นโรคทางระบบประสาทมากขึ้น งานวิจัยจากวารสารวิชาการ Journal of Alzheimer’s Disease ฉบับหนึ่ง เผยถึงตัวเลขของคนอิตาลี 5,632 คนที่อายุระหว่าง 65-84 ปีนั้นมีอาการบกพร่องทางการรับรู้เล็กน้อยนี้ถึง 1,445 คนเลยทีเดียว

health news

เรียนให้ถึง ‘ราก’ มิชชั่นใหญ่ของวัยรุ่น

หลายปีมาแล้วที่ชาวบ้านลุ่มน้ำชมภู ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เก็บได้วัตถุโบราณ ประเภทหม้อ ไห เครื่องปั้นดินเผา กระทั่งศาสตราวุธโบราณที่โผล่ขึ้นจากใต้พื้นดิน หลังมีโรงโม่หินเข้าไปตั้งบริเวณเทือกเขา ผาแดงรังกายที่ตั้งอยู่หลังหมู่บ้านชมภู แล้วระเบิดหน้าดินจนวัตถุโบราณเหล่านี้ โผล่ขึ้นมา หรือบางรายก็ค้นพบตาม หัวไร่ปลายนาระหว่างขุดไถ เพื่อทำ การเพาะปลูก จึงนำมาเก็บไว้ตามบ้านเรือน

health news

ภัยเงียบยุค 4.0 เมื่อเราเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอ

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ แนวทางการกำหนดช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และในเดือนสิงหาคม